Flatanger kommune er en liten kystkommune i Nord-Trøndelag med ca. 1100 innbyggere. Nærmeste by er Namsos ca. 7 mil unna. Kommunen er i sterk vekst innenfor privat sektor, spesielt innenfor havbruksnæringen. Kommunen har et nyrenovert og flott pleie- og omsorgstun. Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge og god barnehagedekning. Vi har en idrettshall med mange ulike aktiviteter. Er du glad i friluftsliv så er Flatanger ett eldorado både på land og på sjøen.

Pleie og omsorgstjenesten i Flatanger er organisert i to enheter med egne ledere som innehar overordnet personal-, økonomi og fagansvar. Flatanger pleie- og omsorgstun omfatter skjermet enhet for demente, langtidsavdeling og korttids-/rehabilitering. I tillegg har vi kjøkken og aktivitetstilbud. Hjemmetjenesten omfatter hjemmesykepleie, hjelpeordninger for hjemmet og tjenesten for funksjonshemmede.

Pleie og omsorgstjenesten har to ledige 100% stillinger for helsefagarbeidere ved for tiden Flatanger pleie- og omsorgstun og tjenesten for funksjonshemmede.

Begge stillingene omfatter jobb vedd to ulike tjenestesteder. Vi søker deg som liker de faglige, spennende og varierte arbeidsoppgavene som det jobbes med i en kommune, og som kan bidra til utvikling av kommunens pleie- og omsorgstjeneste.

Vi søker deg som har:

Autorisasjon som helsefagarbeider. Det er flott om du har erfaring fra å jobbe innenfor yrket, men det er ikke et krav. Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og det forventes at du:

 • Har evne til å ta initiativ, samt ha evne til å opptre ryddig og effektivt, samt være fleksibel
 • Må kunne vise omsorg og bry deg om andre mennesker og du må vise hensyn og respekt.
 • Må kunne arbeide selvstendig og sammen med andre yrkesgrupper og pårørende.

Vi kan tilby:

 • Turnus med f.t arbeid 3.hver helg. Det må påregnes både aften og dagvakter
 • Kommunen ønsker å fremme en heltidskultur. Stillingen kan derfor ikke deles.
 • Opplæring vil bli gitt, samt deltagelse i intern kursaktivitet. Hospitering ved behov.
 • Avlønning: stillingene lønnes i henhold til gjeldende tariff i forhold til utdanning og den som tilsettes vil automatisk få godskrevet 10 års lønnsansiennitet. I tillegg vil du som ansettes hos oss få et årlig rekrutteringstilskudd som for sykepleier for tiden utgjør 15 430,- og for helpepleier kr 7580,- pr år.
 • Som ansatt i kommunen vil du få gode pensjonsvilkår gjennom en god pensjonsordning.

Andre opplysninger:

Om dette kan være aktuelt for deg og du ønsker å vite mer ta kontakt med:

 • Avdelingssykepleier Flatanger pleie og omsorgstun Rita Stamnes, rita.stamnes@flatanger.kommune.no tlf: 476 78 108 eller
 • Avdelingssykepleier Siri-Mette Røstevoll, siri-mette.rostevoll@flatanger.kommune.no, tlf: 476 75 466
 • Søknadsfrist 10.09.2021
 • Skjema for søknad finner du her
 • Evt. krav om fortrinn til stilling må begrunnes i søknaden

 

Liv Brønstad

Helse- og omsorgssjef