Flatanger kommune lyser ut to 100% stillinger som helsefagarbeidere f.t Flatanger pleie- og omsorgstun og tjenesten for funksjonshemmede. 

Pleie og omsorgstjenesten har to ledige 100% stillinger for helsefagarbeider ved for tiden Flatanger pleie- og omsorgstun og tjenesten for funksjonshemmede. Begge stillingene omfatter jobb ved to ulike tjenestesteder. Vi søker deg som liker de faglige, spennende og varierte arbeidsoppgavene som det jobbes med i en kommune, og som kan bidra til utvikling av kommunens pleie- og omsorgstjeneste.

Les mer om stillingen her

Flatanger kommune lyser ut 100% stilling – vikariat som sykepleier i hjemmesykepleien og pleie- og omsorgstunet fra og med 1.9.2021 – 31.8.2022, med mulighet for fast ansettelse.

Pleie og omsorgstjenesten har ledig 100% stilling vikariat for sykepleier ved for tiden hjemmesykepleien og Flatanger pleie- og omsorgstun. Stillingen omfatter jobb på to like tjenestesteder (70/30%). Vi søker deg som liker de faglige, spennende og varierte arbeidsoppgavene som det jobbes med i en kommune, og som kan bidra til utvikling av kommunens pleie- og omsorgstjeneste.

Les mer om stillingen her

 

Ledig stilling som danselærer

I kulturskolen har vi ledig fast ca. 20 % stilling som danselærer. Stillingsstørrelse er avhengig av antall påmeldte elever/antall grupper. Inneværende skoleår har vi fem dansegrupper som er fordelt på bakgrunn av alder, men også nivå. Det undervises ikke i en bestemt sjanger, så elevene har fått prøvd ulike dansestiler. Tiltredelse 01.08.21.

Kvalifikasjoner:

  • 3-årig bachelor i dans
  • Praktisk-pedagogisk utdanning, eller annen pedagogisk utdanning
  • Det er ønskelig med erfaring med danseundervisning for barn og unge

Les mer om stillingen her 

Nærmere informasjon om stillingene fås ved å kontakte oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 91573748, epost: lovise.angen@flatanger.kommune.no

 

 

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i 2000, og har i dag kontorer i Flatanger, Namsos, Rørvik, Sandnessjøen, Steinkjer, Tromsø og Bergen. Aqua Kompetanse er et konsulentfirma i vekst. Vi tilbyr tjenester innen fiskehelse, miljø, vanndynamikk, FoU og mye mer.Havbruksnæringen står for størsteparten av oppdragsmengden vår, og som firma utvikler vi oss i takt med næringens behov, vekst og ambisjoner. På avdeling Vanndynamikk arbeider vi med havstrøm, bølger, hydrografi og batymetri gjennom innhenting og analyse av data, rapportering og ulike modeller. Vi er i dag fem ansatte i avdelingen, men samarbeider mye på tvers av hele firmaet.

Åpen søknad:

Hos oss i Aqua Kompetanse jobber autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer – samt andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi.

Vi utfører alle typer undersøkelser tilknyttet marint miljø og oppdrett.

Send søknaden til: post@aqua-kompetanse.no

 

Bjørøya AS er et veldrevet oppdrettsselskap med nærmere 60 ansatte og med hovedkontor i Flatanger kommune. Selskapet har 9 oppdrettskonsesjoner, og driver en 100 % samdriftsproduksjon med Midt Norsk Havbruk AS. Bjørøya AS er medeier i flere virksomheter i tilknytning til havbruksnæringen. Visjonen er å være kunnskapssøkende og nyskapende. Økonomien i selskapet er solid

Vi har over 50 faste ansatte og driver oppdrett på 4-5 lokaliteter.

Bjørøya har siden 2009 driftet sitt visningsanlegg for laks, hvor formålet er å formidle kunnskap om havbruksnæringen. Gjennom disse årene har vi levert et godt tilbud til tusenvis av gjester. Gjestene har vært turister fra hele verden, bedrifter, offentlige instanser og ikke minst skoleklasser; fra barneskole til universitet. Felles for dem alle er at de har fått en grundig innføring i norsk havbruksnæring hos oss, noe som også inkludert en tur ut til en stor oppdrettslokalitet i full drift. Tilbakemeldingene har hele tiden vært svært gode.

Åpen søknad:

Hos oss får du jobbe i et spennende og sosialt arbeidsmiljø på våre moderne lokaliteter ellerservicebåter. Send en åpen søknad her

 

 

Åpen søknad: AQS har stadig behov for nye medarbeidere. Hos oss kan du jobbe som skipsfører, matros og dykker.

Send en åpen søknad til jobb@aqs.no

 

Har du en ledig stilling i Flatanger? Ta kontakt med oss, så fikser vi det for deg.