Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca 1100 innbyggere. Viktigste næringsveger er havbruk, småindustri, turisme og service. Kommunen er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og i fjellet. Vi leverer kvalitetsmessig gode tjenester, som sammen med et aktivt og variert næringsliv i sterk vekst, gjør at her er det godt å bo og leve. Vi er en kommuneorganisasjon med ca 140 dyktige medarbeidere fordelt på ca 100 årsverk. Kommunesenteret Lauvsnes ligger ca. en times kjøring fra Namsos.

Stillingen er en faglederstilling for personalområdet med rådmannen som nærmeste overordnet.

I tillegg er personalsjefen fag- og personalleder for kommunens servicekontor. Personalsjefen inngår i rådmannens ledergruppe og i kommunens kriseledelse.

Om stillingen:

 • HR og organisasjonsutvikling gjennom gode prosesser og godt samarbeid
 • Drift og utvikling av servicekontoret
 • Lederstøtte, der i blant bistå i forhandlinger og drøftinger
 • Videreutvikle gode systemer, rutiner og støttesystemer
 • Tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.
 • Rekruttering og kompetanseutvikling
 • Bidra i forebygging og oppfølging av sykefravær – HMS/IA-arbeid
 • Saksbehandling og sekretærfunksjon for arbeidsmiljø-/administrasjons-/ansettelsesutvalg

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskolenivå
 • Lederutdanning på universitets- eller høgskolenivå er ønskelig
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Relevant erfaring fra kommunal/offentlig sektor som gir forståelse for å lede en politisk styrt organisasjon
 • God kjennskap til relevant lov- og avtaleverk
 • Erfaring fra samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner er ønskelig
 • Gode lederegenskaper
 • Gode samarbeidsevner, bygger tillit og bidrar til gode relasjoner
 • God muntlig og skriftlig formidlingskompetanse

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr en utfordrende og utviklende stilling i en aktiv og spennende organisasjon. Konkurransedyktige betingelser. Kommunen kan være behjelpelig med formidling av bolig.

Søknadsfrist 08.07.2022

Det er utarbeidet stillingsanalyse og kravspesifikasjon til stillingen. Nærmer opplysninger om stillingen kan fås ved å ta kontakt med rådmann Rune Strøm på telefon 476 36 043 / 971 69 708 eller pr mail rune.strom@flatanger.kommune.no eller avtroppende personalsjef Kari Imsgard på tlf. 416 33 828 eller pr. mail kari.imsgard@flatanger.kommune.no

Det må søkes på elektronisk søknadsskjema, og dette finnes kommunens hjemmeside www.flatanger.kommune.no under fanen ledige stillinger.

Vi gjør oppmerksom på at opplysning om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.