Med Brohodekonferansen ønsker Havbruksparken i samarbeid med NTNU å vise fram mulighetene som finnes innenfor havbruk for framtidige arbeidssøkere.

Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og engasjerte samfunnsaktører. Det er NTNU som står bak prosjektet, og ved å få studenter og forskere ut til merdkanten ønsker de å øke forståelsen for de ulike prosessene i produksjonen av fisk, fôr, teknologi og tjenester, og for rammeverket til næringen.

Håper å bli fast stoppested

Tidligere har Brohodekonferansen blitt arrangert på Frøya to ganger i året, men nå har Havbruksparken og Flatanger kastet seg inn prosjektet. Målet er å få studenter og andre potensielle arbeidssøkere til å få øynene opp for mulighetene som finnes i jobbmarkedet i Flatanger.

Brohodekonferansen arrangeres to ganger i året, og Havbruksparken håper at Flatanger skal bli fast stoppested i framover.

I mars kom både forskere og studenter fra ulike fagområder ved NTNU til Flatanger. Responsen fra flere var utelukkende positiv, og de mener flere burde se til Flatanger når det kommer til samling av kompetanse på ett sted.

– Det blir mye arbeid på skolebenken til vanlig, så derfor var vi raske med å melde oss på når vi fikk denne muligheten. Gjennom dette opplegget får vi sett hvordan næringa virker i praksis, noe som er både interessant og spennende, forteller Tiril Amundsen (23)

Hun går 3. året ved Marin Teknikk på NTNU i Trondheim.

FIN NATUR: Deltakerne på Brohodekonferansen i Flatanger fikk være med ut i den vakre skjærgården med rib.

Næringa må bli flinkere

– Havbruksnæringen er generelt for dårlig til å komme til oss studenter for å vise hva næringa holder på med. Brohodekonferansen synes jeg er et bra tiltak når det kommer til akkurat det. Her i Flatanger har de gjort mye bra. Det at de har samlet så mange aktører innenfor havbruk i ett og samme bygg synes jeg er veldig bra. Det er egentlig ganske unik. Her får vi se og oppleve mange forskjellige arbeidsmuligheter samtidig, sier Tiril.

– Det handler om å vise oss som studerer innenfor fag rettet mot havbruk hvilke muligheter som faktisk finnes. Det er mye mer enn det vi kanskje tror. Jeg ser godt for meg å jobbe med dette feltet i framtiden, legger hun til.

– Du får en bra tverrfaglighet på den måten. Aktørene kan se muligheter sammen. Jeg synes det er givende å se, og jeg synes flere skal prøve å få til det samme. Det er jo i tillegg artig at man bare kan ta en tur med ribb ut i de flotte omgivelsene. Det er veldig fint her, sier Dorthe Slotvik (22), som også går 3. året ved Marin Teknikk ved NTNU i Trondheim.