Et godt sted å vokse opp

I Flatanger kommune har du alt du trenger for at du og din familie skal trives. Enten du ønsker på være en del av et idrettslag, eller om du ønsker å være en del av et aktivt grendelag. Flatanger har noe for alle.

Det er to barnehager i Flatanger, og full barnehagedekning. Barnehagene har to opptak med søknadsfrister 1. april og 10. oktober for opptak henholdsvis 1. august og 1. februar. Elektronisk søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Vangan barnehage ligger på Lauvsnes, er den største barnehagen i kommunen og ligger vegg i vegg med Lauvsnes skole. Vangan har åpent alle årets 12 måneder med unntak av mellomjula og påskeuka.

Utvorda oppvekstsenter ligger som navnet sier på Utvorda som ligger ca. 45 km fra kommunesenteret Lauvsnes. Oppvekstsenteret har Solbakken barnehage og Utvorda skole under samme tak. Skolen er en 1. – 7. -skole. Organiseringen som oppvekstsenter gir store muligheter for samarbeid mellom barnehage og skole.

Lauvsnes skole er den største skolen i kommunen og er samlokalisert med idrettshallen. Skolen er en 1. – 10.-skole. I samme bygg er det også kombinert skole- og folkebibliotek. Skolens visjon er:

           

Et godt sted å være, et godt sted å lære – for alle.

 

Både barnehager og skoler har store uteområder, og det er kort avstand til skog, fjell og fjære, med de mulighetene det gir til uteskole og fysisk aktivitet.

 

Kulturskole

Flatanger kommune har et kulturskoletilbud der det gis opplæring i de fleste instrumenter, sang, band og dans. Dansetilbudet er nytt og populært, der har vi elever i alle klassetrinn.

Tilbudet gis til elever fra 1. til og med 10. klasse og søknadsfrist er 1. april for opptak påfølgende skoleår.

Kulturskolen arrangerer hver vår en konsert som er åpen for alle, der elevene får vist fram noe av det de har lært i løpet av året.

Flatanger kulturskole – Øving from Ellen Margrete on Vimeo.

Legekontor

Flatanger kommune har et kommunalt legekontor på Lauvsnes. Legekontoret har åpent mandag-fredag fra klokken 08.30-15.30.

Telefontid: mandag-fredag fra klokken 09.00-11.00 og 13.00-14.00.

Flatanger legekontor samarbeider med Namdalskommunene om legevakt på ettermiddag/kveld. Legevakt på kveld/natt har tilholdssted i Namsos.

Fysioterapi

I Flatanger er fysioterapitilbudet delt inn i tjenester utført av kommunal fysioterapeut og private fysioterapeuter med driftsavtale. Som hovedregel tilbyr fysioterapeuter med driftsavtale behandling til voksne som selv kan oppsøke fysikalsk institutt. Kommunalt ansatt fysioterapeut tilbyr hovedsakelig fysioterapi til barn, samt personer på institusjon og hjemmeboende som ikke har mulighet for å komme til fysikalsk institutt.

Jordmor

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen.

Flatanger kommune har, i likhet med flere kommuner rundt Namsos, samarbeid med fødeavdelingen ved Sykehuset Namsos om kjøp av jordmortjeneste.

Time kan også bestilles ved å ringe legekontoret på tlf: 74 22 11 37

Helsestasjon

Helsestasjonen i kommunen tilbyr:

 • Hjemmebesøk til alle nyfødte

 • Spebarns- og småbarns undersøkelser på gitte alderstrinn

 • Vaksinering

 • Tverrfaglig samarbeid

 • Henvisning og samarbeid med fysioterapeut, fastlege, spesialisthelsetjenesten, barnevernstjenesten med flere

 • Helsetjeneste for ungdom

 • Skolehelsetjeneste, herunder vaksinering og undervisning i grupper/klasser.

 • Oppfølging av flyktninger/integrerte

Se www.flatanger.kommune.no for flere av tilbudene kommunen har for deg og din familie når det kommer til helse.

Folkebibliotek

Biblioteket er samlokalisert med Lauvsnes skole, og er et kombinert folke- og skolebibliotek. Lokalene til biblioteket er lyse og trivelige, og i tillegg til at det lånes ut bøker, tidsskrifter og lydbøker, avholdes det også en god del kulturarrangement her i løpet av året.

Biblioteket har åpningstid tirsdager fra klokken 11.00 – 13.00 og 17.00 – 19.30 samt torsdager fra klokken 10.30 – 14.30

Bygdekinoen

Er du glad i film, og kanskje liker å se film på stor skjerm sammen med andre? Da kan bygdekinoen være noe for deg. Det avholdes bygdekino i Lauvsnes samfunnshus rundt 10 ganger i året. Det holdes månedlige forestillinger, med unntak av juli og august.

Visningsdag er det første mandagen i måneden, med barnefilm klokken 18.00 og voksenfilm klokken 20.00. Kinoprogrammet publiseres i kommunens informasjonsblad «Hør Her» og på bygdekinoens hjemmeside.

Idrett

I Flatanger er det en rekke idrettstilbud for både liten og stor. Enten du liker fotball, turn, klatring, skyting eller turer i skog og mark. Det finnes en rekke klubber og idrettslag i kommunen hvor du kan treffe likesinnede. Blant annet disse:

 • Flatanger idrettslag (har egne avdelinger for både ski, fotball, klatring, turn m.m.)

 • Oladalen idrettslag

 • Sitter idrettslag og pistolklubb

 • Utvorda idrettslag

 • Flatanger jeger- og fiskerforening

 • Flatanger skytterlag

 • Flatanger hestesenter

Flatanger kommune har gode fasiliteter for fysisk aktivitet, gjennom grendehus med gymsal både på Jøssund og Utvorda og ikke minst Flatangerhallen som er lagt i tilknytning til skolen på Lauvsnes. Flatangerhallen har håndballbane, volleyball, badminton, klatrevegg og Helsetrøya treningsstudio for å nevne noe. Hallen er godt utstyrt og benyttes mye.

 

Det er gratis leie av hallen så lenge det ikke drives inntektsgivende aktiviteter der.

 

Flatanger har også eget svømmebasseng det også i tilknytning til skolen på Lauvsnes. Tilgang på svømmebasseng har høy prioritet og det er åpent i perioden 1. november og fram til påske. Bassenget er mye brukt både i undervisning og av svømmegrupper, det blir også benyttet til familiebading og varmebading med veiledning fra fysioterapeuter.

Er du av typen som trives best uti i naturen, da er kanskje FYSAK noe for deg. Hver vår/sommer merkes til sammen 20 klippepunkter i de fem grendene i kommunen.

Løypene merkes fra 1. søndag i mai, med forbehold om vær og føre. Løypene tas ned til den 15. september.  Alle barn (t.o.m. 12 år) som leverer klippekort får diplom.

Dato, tid og sted for trekking av premier annonseres i informasjonsbladet «Hør her». Det samme gjør vinnerne. For å være med i trekningen må klippekort leveres inn på kulturkontoret innen 1.oktober.

Grendelag

I Flatanger har vi Grendelag i alle grender og mye av den lokale sosiale aktiviteten utføres av grendelagene, det være seg kulturkvelder, kulturdager, fester og sosiale møteplasser, tilrettelegging av uteområder og fritidsområder for å nevne noe. Grendelagene er inndelt i følgende områder: Sørnesset Grendelag, Jøssund og Oppland Grendelag, Sørflatanger Grendelag, Lauvsnes Grendelag og Sitter og Utvorda Grendelag. Uansett hvor du bor tilhører du et grendelag.

Ungdomsklubb

I kjelleren på samfunnshuset på Lauvsnes har ungdommene i kommunen sitt oppholdssted. Her har de tilgang til bordtennis, rockeverksted, biljard, film og video og kiosk. I tillegg bistår personalet med å realisere prosjekter som ungdommene selv initierer. Klubben følger skoleruta, og er stengt i feriene. Ungdomsklubben er åpen for ungdommer fra 8. klasse og oppover. Klubben er åpen en kveld i uka; torsdag eller fredag.

På Vik har du Vik aktivitetspark. I det som før var Nord-Trøndelags største låve da den ble bygd for snart 100 år siden, er det nå et aktivitetshus hvor barn og ungdom i Flatanger kan samles og finne på ting de vil gjøre. En sosial samlingsplass med diverse aktiviteter. Film, TV-spill, utlån av paintball-utstyr, klatrevegg m.m.

Del denne artikkelen