Om Flatanger

Ytterst langs Namdalskysten i Trøndelag, med storhavet Folla som nærmeste nabo, finner du Flatanger kommune. En kommune som på mange vis sies å være et Norge i miniatyr, med sine fjell, fjorder og over 1.000 holmer og øyer.

Kommunesenteret/administrasjonssenteret ligger på Lauvsnes, cirka 70 kilometer fra nærmeste by Namsos. Flatanger grenser mot Osen i sør, Namsos i øst og Vikna kommune i nord. Kommunens areal er på 459 kvadratkilometer og folketallet var per 01.01.2020 på 1.103. De viktigste næringene i kommunen er havbruk med sine servicenæringer, bygg og anlegg, landbruk og turisme. De siste årene har havbruksnæringen vokst og skapt mange arbeidsplasser og en kjærkommen inntekt til kommunen.

Fire ting du kanskje ikke visste om Flatanger:

  • Det finnes 174 forskjellige vatn, hvor det største er Lauvsnesvatnet, med sine 2,7 kvadratkilometer. Mange av vannene har fine fiskemuligheter.
  • Den høyeste fjelltoppen er Beingårdsheia på 612 meter. Tett etterfulgt av Jøssundvarden på 564 meter, Honnavassheia på 542 meter, Grønnlifjell på 565 meter, Rapet med sine 571 meter og Aunkrona på 548 meter. Fine muligheter for flott turopplevelser i fjellet.
  • I dag er Flatanger ca Norges 10. største havbrukskommune.

Det sies at det er i Flatanger og på Leka vi finner de eldste spor etter bosetting i Midt-Norge.

Kommunen har en rikholdig historie, og det finnes spor etter folk som går langt tilbake i tid. Da isen trakk seg tilbake for over 10.000 år siden fulgte de første nordmenn etter. Etter istiden, da landet hevet seg, ble mange av de hulene som vannet hadde gravd ut tilholdssted for våre forfedre, og vi finner dem langs hele kysten.

Sjøen har i hele tiden vært brukt som handelsvei og næringsvei, samferdsel og til kontakt med omverden. Den har også i alle år vært bærebjelken for næringslivet i kommunen.  Mange funn og fornminner kan dokumentere kultur og bosetning både på øyene, på strandflatene og i vikene langs fjordene i både historisk og førhistorisk tid.

Rundt 1/3 av folket i Flatanger har gjennom alle tider bodd på øyene, bortsett fra de siste 50-60 årene. Flatanger ble egen kommune i 1871, og i dag er det et spennende mangfold av bedrifter som gir arbeidsplasser og muligheter for nye generasjoner.

 

 

 

Del denne artikkelen