Flatanger kommune Logo

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Viktigste næringsveier er havbruk, småindustri og turisme. Kommunen er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og i fjellet. Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Ledig 25 % fast stilling som renholder ved Utvorda oppvekstsenter

Etat for Næring, Miljø og Teknisk er en av fire etater i Flatanger kommune. Etaten innehar hovedansvar innen landbruksforvaltning, næring, oppmåling, byggesak, prosjektering, renhold og vaktmestertjenester.

Vi har for tiden ledig 25 % fast stilling som renholder, p.t. ved Utvorda oppvekstsenter.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig og periodisk renhold ved kommunale bygg, p.t. ved Utvorda oppvekstsenter

Kvalifikasjoner

 • Arbeidserfaring fra renhold
 • Fagbrev innen renhold er en fordel

Lønns – og arbeidsbetingelse:

Ansettelse skjer i h.h.t. enhver gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Organisasjonen vil stadig være i endring. Det er derfor krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Søkere/deltidsansatte som ønsker å påberope seg fortrinnsrett i henhold til AML, Kapittel 14, § 14-3. Fortrinnsrett for deltidsansatte, § 14-4 a.), HTA, kapittel 1, §2 Tilsetting. 2.3.1 Heltids-/deltidsstillinger, bes oppgi dette i søknaden.

Kontaktperson for stillingen: Lars Morten Fløan teknisk sjef, tlf. 45869184

Søknad sendes på e-post til Lars Morten Fløan; lars-morten.floan@flatanger.kommune.no

Søknadsfrist:
2. oktober 2023

 

Flatanger kommune Logo

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Viktigste næringsveier er havbruk, småindustri og turisme. Kommunen er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og i fjellet. Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Tilkallingsvikarer i renholdstjenesten ved Etat for Næring, Miljø og Teknisk

Etat for Næring, Miljø og Teknisk er en av fire etater i Flatanger kommune. Etaten innehar hovedansvar innen landbruksforvaltning, næring, oppmåling, byggesak, prosjektering, renhold og vaktmestertjenester.

Vi søker tilkallingsvikarer i renholdstjenesten, med mulighet for fast ansettelse på sikt.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Daglig og periodisk renhold ved kommunale bygg; f.eks skole, barnehage, helseinstitusjoner og administrasjonsbygg

Ansettelse skjer i h.h.t. enhver gjeldende lover, avtaler og regelverk.

Kontaktperson for stillingen: Lars Morten Fløan teknisk sjef, tlf. 45869184

Søknad sendes på e-post til Lars Morten Fløan; lars-morten.floan@flatanger.kommune.no

Søknadsfrist: 2. oktober 2023

Les mer og søk HER

Bjørøya AS er et veldrevet familieeid oppdrettsselskap med hovedkontor i Flatanger. Helt siden oppstarten i 1982 har Bjørøya tatt del i utviklingen av havbruksnæringen. I dag er vår lakseproduksjon lokalisert langs trøndelagskysten, med anlegg fra Roan i sør, til Bindal i Nord. Vi har til sammen 13,4 konsesjoner fordelt på 11 lokaliteter, hvor våre 80 ansatte produserer om lag 16 000 tonn laks hvert eneste år. Verdiene våre er å være kunnskapssøkende og nyskapende.
Bjørøya søker en dyktig og handlekraftig Lokalitetsleder til våre sjøanlegg fra Roan til Flatanger. Som lokalitetsleder i Bjørøya har man en nøkkelfunksjon og spiller en viktig rolle i vår produksjon. Vi søker en leder som bidrar til å skape gode resultater gjennom andre og som søker kontinuerlig forbedring i måten vi jobber på.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og lede driften av lokaliteten.
 • Personal- og HMS-ansvar.
 • Ansvar for oppfølging av biologi og økonomi.
 • Ansvarlig for best mulig drift og rutiner på lokaliteten.
 • Være mest mulig til stede i den daglige driften og under operasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen havbruksfag, men praktisk kunnskap og erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Fagbrev i akvakultur.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper, samt evne til å jobbe selvstendig.
 • Tilpasningsdyktig og løsningsorientert.
 • Teknisk kompetanse og IT-kunnskaper.

Les mer og søk HER

Flatanger kommune Logo

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Viktigste næringsveier er havbruk, småindustri og turisme. Kommunen er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og i fjellet. Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Ledige vikariat som fagarbeider i Vangan barnehage

Vangan barnehage har ledig inntil 4,35 vikarstillinger som fagarbeider, stillingskode 7517.

Det spørres fortrinnsvis etter søkere med fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfag, men relevant utdanning og/eller erfaring kan kompensere for utdanningskravet. Du som søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Tiltredelse snarest, varighet er t.o.m. 31.07.24 med mulighet for forlengelse.

Barnehagens hovedsatsingsområde er språk, og det jobbes systematisk etter kommunens språkplan 1-16.

Vi ønsker en jevnere fordeling av kvinner og menn blant ansatte i barnehagen, og oppfordrer derfor menn til å søke. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er også behov for flere tilkallingsvikarer i Vangan barnehage.

Ta gjerne kontakt med styrer Birgit Sørum, tlf. 90257186, e-post birgit.sorum@flatanger.kommune.no eller Ingebjørg Lindseth, tlf. 99553014, e-post ingebjorg.lindseth@flatanger.kommune.no

Søknadsfrist: 08.10.23 Les mer og søk HER

Flatanger kommune Logo

Ledig stilling som tospråklig assistent, 100 % fast stilling

Flatanger kommune har i 2022 bosatt 13 ukrainske flyktninger og skal høsten 2023 bosette 20 nye. I den forbindelsen søker kommunen etter tospråklig assistent i 100 % fast stilling. Stillingen fordeles mellom Lauvsnes skole, voksenopplæringen og integreringstjenesten. I skolens ferier er stillingen i integreringstjenesten.

Arbeidsoppgaver:

 • Støtte til tospråklig fagopplæring i undervisningssituasjon og /eller i andre sammenhenger i skolehverdagen
 • Tolking
 • Stillingen kan også innebære noe praktisk arbeid i forbindelse med bosetting av flyktninger

Kvalifikasjoner:

 • Gode norskkunnskaper
 • Kan snakke ukrainsk og/eller russisk
 • Erfaring fra arbeid med barn er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Søknadsfrist: 25.09.2023 Les mer og søk HER

Flatanger kommune Logo

Flatanger kommune ligger på Trøndelagskysten og har ca. 1100 innbyggere. Viktigste næringsveier er havbruk, småindustri og turisme. Kommunen er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser, både på sjøen og i fjellet. Kommunen har gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Tilkallingsvikar oppvekst

Innen oppvekst (barnehage, skole, SFO og kulturskole) har vi kontinuerlig behov for vikarer. Vi trenger tilkallingsvikarer som kan stille opp på kort varsel ved bl.a. sykefravær.

Er du interessert, kan du fylle ut elektronisk søknadsskjema som ligger på kommunens hjemmeside. Servicekontoret i kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut skjemaet.

NB! Det er kun søknader som sendes via det elektroniske søknadsskjemaet som blir vurdert. Ved tilsetting må det framlegges gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9.

Søknadsfrist: Fortløpende Nærmere informasjon kan fås ved å kontakte:

Vangan barnehage:

Birgit Sørum, tlf. 90257186, birgit.sorum@flatanger.kommune.no eller Ingebjørg Lindseth, tlf. 99553014, ingebjorg.lindseth@flatanger.kommune.no

Utvorda oppvekstsenter:

Rektor/styrere Elin Frisendal, tlf. 99700760, elin.frisendal@flatanger.kommune.no

Lauvsnes skole, Flatanger kulturskole:

Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 91573748, lovise.angen@flatanger.kommune.no

Vi er et lite familiedrevet selskap som ble startet tilbake i 1989, og består av restaurant med inntil 150 sitteplasser i tillegg til terrassen. Vi har ala-carte, fastfood, sjømat, selskap og catering. Vi har 7 motellrom og 16 leiligheter – 85 senger totalt. Leilighetene leies ut til turistfiske fra mai-september. Fisketurisme er en viktig del av vår drift. Zanzibar Inn ligger på Lauvsnes i Flatanger kommune. Flatanger er blitt kjent i Europa for godt fiske, naturfoto, kajakk, dykking og som profesjonell klatre-destinasjon med omtrent 230 ruter i ulike vanskelighetsgrader. Den hardeste har en grad på 9a pluss.

Har du du lyst til å være med å drive restaurant midt i Norges vakreste skjærgård?

Vi er på utkikk etter nye medarbeidere som kan jobbe i både kjøkken, restaurant /bar og renhold.

For English, press HERE

Zanzibar Inn drives hele året, og nå nærmer høysesongen seg med stormskritt. Fra mai/juni og ut september er det mye å henge fingrene i. Vi søker derfor etter noen som har lyst til å drive restauranten sammen med oss her ved havet midt i Norge. Vi søker etter personer som har erfaring fra kjøkken restaurant og servering.

 • Kveldstid/ukedager/weekend
 • Heltid eller deltid
 • Sesong og fast ansettelse

Oppstart snarest eller etter avtale.

Les mer om stillingen HER Har du spørsmål eller ønsker å søke på stillingen, ta kontakt med Camilla Aakervik på post@zanzibarinn.no eller på telefon; +47 906 16 363/+47 915 93 739 Du kan også ta kontakt via Zanzibar Inn sin Facebook-side

Aqua Kompetanse AS ble stiftet i 2000, og har i dag kontorer i Flatanger, Namsos, Rørvik, Sandnessjøen, Steinkjer, Tromsø og Bergen. Aqua Kompetanse er et konsulentfirma i vekst. Vi tilbyr tjenester innen fiskehelse, miljø, vanndynamikk, FoU og mye mer.Havbruksnæringen står for størsteparten av oppdragsmengden vår, og som firma utvikler vi oss i takt med næringens behov, vekst og ambisjoner. På avdeling Vanndynamikk arbeider vi med havstrøm, bølger, hydrografi og batymetri gjennom innhenting og analyse av data, rapportering og ulike modeller. Vi er i dag fem ansatte i avdelingen, men samarbeider mye på tvers av hele firmaet.

Åpen søknad:

Hos oss i Aqua Kompetanse jobber autorisert fiskehelsepersonell, marinbiologer og oseanografer – samt andre fagfolk innenfor havbruk, økologi og fysiologi. Vi utfører alle typer undersøkelser tilknyttet marint miljø og oppdrett. Send søknaden til: post@aqua-kompetanse.no

Namdal Rensefisk er et produksjonsanlegg og avlssenter for rognkjeks. Vi ble stiftet i 2014 da effekten og potensialet i bruk av rognkjeks til lusebekjempelse i lakseoppdrett ble mer og mer tydelig. I 2017 gikk vi inn i et samarbeid med AquaGen og etablerte verdens første avlsanlegg for rognkjeks.

Fra lærling til fagarbeider

Namdal Rensefisk er godkjent lærebedrift og tilbyr lærlingsplasser innenfor automasjon, akvakultur, industrimekanikk og produksjonsteknikk. Vi tilbyr fagopplæring av høy kvalitet og en læretid med spennende utfordringer.

Åpen søknad

Dersom du ikke finner en passende stilling utlyst på vår nettside så kan du sende oss en åpen søknad. Det gjør du HER

Har du en ledig stilling i Flatanger? Ta kontakt med oss, så fikser vi det for deg.