Bli med og gjør en forskjell

Et lokalsamfunn som Flatanger er helt avhengig av frivillige krefter for at ting skal skje. – Vi i Flatanger Røde Kors er brennende opptatt av at Flatanger skal være et flott og trygt sted å bo. Vi vil ha deg med på laget, sier leder Birgit Fossvik.

Er du nytilflyttet til Flatanger og lurer på hva du kan finne på når du ikke er på jobb? Er du på utkikk etter en arena hvor du kan treffe nye folk og kjenne på et fellesskap? Da kan Flatanger Røde Kors være noe for deg.

Godt lokallag

– Vi trenger flere hender. Vi er et relativt lite lokallag av Røde Kors, men vi har veldig mye aktiviteter. Vi har et Hjelpekorps som trør til når det er behov for søk og redning, og som alltid er i beredskap. Vi har også en Omsorgsavdelingen som skaper sosiale møteplasser og gir andre tilbud.Vi arrangerer sosiale kvelder der hvem som helst kan komme for å være en del av et hyggelig lag, sier Fossvik.

– Det handler om å være et godt medmenneske. Vi har fått tilbakemelding fra kommunen om at de som virkelig driver med integrering av flyktninger er omsorgsavdelingen hos Røde Kors – som har Åpent Treff tilrettelagt for flyktninger og andre, legger hun til.

Etter at hele Hasvåg lengst sør i Flatanger kommune sto i brann tilbake i 2014 ble det etablert et lokallag av Røde Kors i Flatanger. Siden den gang har laget vokst sakte, men sikkert, og i dag har de en solid ramme med medlemmer.

Har en del utstyr

– Vi er rundt 100 medlemmer, og vi er omkring 20 som er aktive. I Hjelpekorpset er vi 6-8 personer som rykker ut til hele Nord-Trøndelag der det er behov for oss. Vi er en sterk del av beredskapsmiljøet i Nord-Trøndelag. Vi har kursholdere som er rundt omkring både her i distriktet, men også regionalt og nasjonalt, forteller Fossvik.

– Vi har klart å skaffe oss en del utstyr. Blant annet en båt som vi er veldig stolte av. En av få båter i beredskap mellom Trondheim og Rørvik. Den har vi hatt i to år nå. Den står alltid i beredskap – enten på henger eller i sjø i nærheten. Når alarmen går, er det bare å ta den med seg. Vi bruker den også i forbindelse med aktiviteter i regi av omsorgsavdelingen for å ta med folk ut på sjøen. Det er en viktig sak for oss, fortsetter Røde-Kors lederen.

Mange muligheter

Som en del av Røde Kors i Flatanger får du mulighet til å ta del i en rekke gratis kurs og øvelser, noe Fossvik ikke kan få rost nok.

– Røde Kors er en stor organisasjon – som jo i utgangspunktet er globalt. Vi har de samme mulighetene til å få kurs og kunnskap her i Flatanger som alle andre byer innenfor Røde Kors systemet. Det er et helt fantastisk kurs-system som gir oss virkelig store muligheter innenfor mange temaer.

Bli medlem

Hvordan blir man medlem av Flatanger Røde kors?

– Ta kontakt med en av oss! Uavhengig om du vil bli en del av Omsorgsavdelingen eller delta i Hjelpekorpset, så starter alle med et såkalt startkurs. Da blir du i løpet av tre timer kjent med Røde Kors. Du får vite litt om hvem vi er, hva vi gjør, hvilke holdninger har vi, hvorfor vi gjør det vi gjør, og hvilke muligheter som finnes innad i Røde Kors. Så kan du velge om du vil gå førstehjelpsveien og få kursing, utdanning og delta på øvelser i regi av Hjelpekorpset, eller om du vil være en aktiv frivillig og delta på aktiviteter i forhold til flyktninger, Åpent Treff, om du vil være Besøksvenn eller noen av de andre aktivitetene vi har lokalt, forklarer Fossvik.

– Å ha et lokallag av Røde Kors i et lokalsamfunn som Flatanger er utvilsomt viktig, og Fossvik forteller at de sitter inne med mange ideer og tanker om ting de ønsker å sette i gang, men for å få til det skulle de gjerne hatt flere aktive medlemmer.

Viktig for kommunen

– Det er skjult ensomhet overalt. Da tenker vi fort på eldre, uføre eller noen med helsemessige utfordringer. Men det kan være mange måter å være ensom på. Det er vanskelig å være tilflytter i et lite lokalsamfunn. Det kan være personer med behov som faller mellom de helsetjenestene kommunen tilbyr. Røde Kors Omsorg kan gi et gratis tilbud til de som ønsker en aktivitet. Vi jobber hele tiden for å avdekke hvilke behov innbyggerne har. Røde Kors vil være noe for de som trenger det, men vi skal aldri konkurrere med kommune, næringsliv eller andre, sier Fossvik.

– Røde Kors er veldig viktig for kommunen. En viktig del av Røde Kors er å være i beredskap ved ulike hendelser i lokalsamfunnet. Vårt fokus er alltid på liv og helse. Vi har en samarbeidsavtale om beredskap ved hendelser med Flatanger Kommune. Vi tilbyr matriell og utstyr, kompetent personell og har en stor organisasjon i ryggen. Vi stiller med lokalkunnskap som er unik når alarmen går. Derfor er Flatanger Røde Kors veldig viktig.

Vil gjøre en forskjell

-I øverste etasje på Miljøbygget på Lauvsnes har Flatanger Røde Kors sitt kontor og Depot. Her ligger utstyr samlet opp siden oppstarten i 2014. Her har de alt de trenger for å gjennomføre aktiviteter, øvelser og delta i skarpe aksjoner.Utenfor står en beredskapshenger og mannskapsbil som alltid står klar til å rykke ut. Flatanger Røde kors er beredt for enhver hendelse.

– Jeg synes vi gjør en forskjell i lokalsamfunnet, og det er det som motiverer oss. Vi vil gjøre en forskjell. Gi gratis liten perle du kan ta imot hvis du ønsker. En aktivtet eller litt hjelp.

Del denne artikkelen

Liknende artikler: