Overnatting med historisk sus

Helt ytterst mot storhavet Folla, finner du et unikt historisk og teknisk kulturminne på øya Villa. 1. september 1839 ble Villa fyr for første gang tent, og skulle i over 50 år vise vei for mang en sjøfarende opp og ned den nådeløse skjærgården helt ytterst i Flatanger. 

Ønsker du å oppleve naturen i Flatanger på tett hold? Kjenne vinden rive tak i både kropp og sjel? Da er en tur til øya Villa og Villa fyr virkelig å anbefale. Her har du en unik mulighet til å vandre i historiske omgivelser samtidig som Flatanger kan vise seg fra sin aller beste side.

Viktig historie

– Fyret er jo en viktig del av historien til Flatanger, og vi i Villa Fyr venneforening synes det er viktig at denne historien tas vare på, forteller Brian Olsen, leder i Villa Fyr Venneforening.

Det er de som har ansvaret for at de vernede bygningene  i tilknytning til Villa fyr vedlikeholdes. Før var det Flatanger kommune som hadde ansvaret for fyret, fyrvokterboligen og naustet på øya, men nå er det venneforeningen som med liv og lyst tar fatt på oppgaven. Flere ganger i året inviterer de til dugnad for å holde fyret i stand, slik at generasjon etter generasjon kan få kunnskap om alt det som har skjedd på øya opp gjennom tiden.

Historisk fyr langs norskekysten

I 1838 kom 70 mann til den avsidesliggende øya Villa i Flatanger – 125 km (200 km med båt) nord for Trondheim. Her skulle de bygge et fyr og de fasiliteter som trengtes. Både arbeidsbrakke, kai, naust, lager og bolig. Alt skulle være ferdig til høsten året etter. Det var en formidabel oppgave, uten vei, uten telefon, uten elektrisitet.

Resultatet ble det som da var Norges nordligste – og trolig verdens nordligste fyr. Den første flammen ble tent 1. september 1839. Fyrets funksjon generelt var å trygge ferdselen til sjøs for alle, og spesielt å trygge handelsruter til Nord-Norge.

Fyret er sekskantet og bygd av granittstein, kleberstein og murstein. Totalt 55.000 stein ble brukt da fyret ble bygd tilbake i 1839. Fyret ble i sin tid bygd som et kullfyr. En levende flamme i fyrets øverste etasje var synlig hele 18 nautiske mil (33 km) utover havet.

Det var selve kullet som brant, som i en esse, med trekk-kanaler fra nederste del av bygningen. Trekkåpningene ses også i dag på alle seks sider. Flammen skulle være cirka en meter høy, og det skulle brenne fra 1. september til 25. april.

Mye kull

– Det gikk med 400-500 tønner kull og noe ved hvert år, cirka to tønner per dag. Denne gamle metoden ble brukt i 20 år, og i 1859 ble fyret ombygd for å bruke olje. Villa Fyr er trolig det siste fyr i verden som ble bygd som kullfyr, og det siste som hadde en levende kullflamme. Fyret var i drift frem til 25. april 1890. Da hadde flere nye fyr i området gjort Villa fyr overflødig, forklarer Brian.

Ny historie

Selv om historien til fyret er lang og interessant, skriver Villa fyr venneforening i dag ny historie. En historie om engasjerende dugnadsånd – og nye og unge krefter som ønsker å bevare fyret for ettertiden.

– Det er artig å være med i venneforeningen nå. Det er mye som skjer og det er en engasjert gjeng som står på og møter opp på dugnad. Du har nye og yngre krefter som blir med, og så har du gamle travere som sitter inne med utrolig mye kunnskap. Når Reidar Lindseth snakker om historie fra da tyskerne var utpå øya under krigen – da er det ikke mange om ikke følger med, sier Brian.

 

Overnatting

I fyrvokterassistentboligen er det i dag mulig å leie seg inn for overnatting, slik at du virkelig kan ta øya i nærmere øyesyn. Her er det to soverom, loft, to stuer og kjøkken. I tillegg er det anneks med soverom (4 plasser) og vaskerom. Totalt er det plass til hele 16 personer.

Villa Fyr Venneforening (VFV) ble stiftet 3. april 1976, og er en ideell organisasjon med formål å bevare, restaurere og forvalte fyr, bygninger, naust og kai som hører til anlegget.

– Både bolig, naust og fyr er fredet, og alt arbeid vi gjør forgår i nært samarbeid med kulturmyndighetene. Etter mye dugnad fremstår hele anlegget nå i god stand. Men i et slikt værhardt område er alle oppgavene en kontinuerlig prosess. Totalt er det kanskje 100 betalende medlemmer, og det er mange som ikke bor i Flatanger som også er medlem, sier Brian.

Villadag

Hvert år inviterer venneforeningen til åpen dag utpå Villa med båtskyss fra fastlandet. Arrangementet er veldig populært og mange bruker å ta turen utover.

– Vi skal ha Villadag i sommer også, men vi har ikke dato klar helt ennå. Folk kan følge med på Facebook, så vil vi annonsere dato der, avslutter Brian.

Del denne artikkelen

Liknende artikler: