Rigget for vekst

– Vi ser at næringslivet har hatt ei positiv utvikling de siste årene, og arbeidsmarkedet er robust og godt – til tross for koronasituasjonen som herjer over hele landet, sier tidligere styreleder i Flatanger næringsforum, Sondre Johnsrud.   

– Flatanger har på sett og vis ligget litt på siden av samfunnet ellers. Vi er en eksportkommune. Når oljeprisen blir lav blir krona svak og dette nyter alle eksportaktører godt av. Konjunkturene i havbruket som styrer en god del av jobbmarkedet, og med situasjonen som har vært er jobbmulighetene som finnes her ute mange og varierte.  Havbruket – som jo er den største næringa i kommunen – er en ting, men ringvirkningene av denne næringa er også stor. Da tenker jeg i form av andre arbeidsplasser. Du har flere andre bedrifter som har dukket opp som en direkte konsekvens av at havbruket er så stort og har en historisk sterk posisjon i Flatanger. Du har leverandørindustri, som teknologigründere, konsulentvirksomhet kompetanseleverandører og annen servicenæring. Du har også mange andre flotte bedrifter innenfor blant annet handel, entreprenør, verksted og reiseliv, sier Johnsrud.

Det er rett og slett mye positivitet når det kommer til både næringsliv og arbeidsmarked i kommunen

Må selge Flatanger til nordmenn

Før var det slik at det var flere som pendlet ut av kommunen for å jobbe enn det var folk som pendlet inn. Nå har den trenden snudd.

– Hvis du kjører til Sjøåsen om morgenen møter du fortsatt en del biler på ut av Flatanger, men det er også mange som kommer kjørende andre veien, sier Johnsrud.

– I Flatanger er det også et stort innslag av aktører innenfor reiseliv.  Når situasjonen er slik den er nå med tanke på koronaviruset, prøver vi i næringsforumet å bistå så godt vi kan. De som er rammet av dette har det fryktelig tungt, og jeg tror nok at det er dem som ser mulighetene som vinner. Det handler om å være omstillingsfokusert og finne måter å selge Flatanger på best mulig vis, sier Johnsrud.

– Det sitter noen millioner nordmenn med kjøpekraft hjemme nå og lurer på hvor de skal dra på Norgesferie i sommer, legger han til.

Styreleder i Flatanger Næringsforum, Sondre Johnsrud

Bra arbeidsmarked

Næringslivet har satt sammen en strategisk næringsplan som tar for seg hvordan næringslivet skal jobbe målrettet tre år i slengen. Sist planen ble revidert var i 2017, og ett av målene da var at det innen 2020 skulle være skapt 100 nye arbeidsplasser. Et mål Johnsrud mener vitner om positivitet og ambisjoner blant næringslivsaktørene.

–  Det er et bra arbeidsmarked i kommunen, og her er det samlet mye god kompetanse innenfor flere fagfelt. Blant annet innenfor havbruk. Du har blant annet Aqua Kompetanse, AQS og Bjørøya som er tre store lokale aktører. De etterspør forskjellig type kompetanse, som igjen er med på å lokke flere til kommunen, sier Johnsrud.

Det handler om å være omstillingsfokusert og finne måter å selge Flatanger på best mulig vis

 

Det er mange bedrifter i Flatanger som ifølge styrelederen er positive og satser for framtiden.

– Jeg har stor tro på arbeidsmarkedet framover. Jeg tror det kommer til å vokse og stadig komme til flere jobber, sier han. For å lokke arbeidstakere til å bosette seg i kommunen må tilbudene markedsføres godt. Det gjelder både i form av hvilke jobbtilbud Flatanger har og by på, men også hvor fantastisk det er her ellers.

Han skryter også av kommunen, som har gjort mye for å legge til rette for at næringslivet skal vokse.

– Flatanger er per i dag godt rigget for framtidig vekst. Det er det kommunen og politikerne som skal ha æren for. Flatanger er en næringsvennlig kommune, og jeg håper den kommer til å fortsette med å være akkurat det.  Det er verdiskapning for milliarder i kommunen hvert år, sier Johnsrud.

Han tror også at det fortsatt er mulighet for de som sitter med en gründer i magen å etablere seg i kommunen.

– Det er fortsatt noen markeder igjen som det er mulig å etablere seg i. Det er rett og slett mye positivitet når det kommer til både næringsliv og arbeidsmarked i kommunen, sier styrelederen.

 

Del denne artikkelen

Liknende artikler: