En sommerjobb på et oppdrettsanlegg gjorde Anja Helene Tiltnes Ørsnes (22) sikker i sin sak. Det er i Flatanger hun skal bo.

Latteren henger løst hos 22-aringen fra Hasvåg i Flatanger. Hun tørker kaldt vann fra ansiktet etter at en litt for vilter laks ikke var helt enig i at akkurat den skulle tas opp av merden for å bli sjekket for lus. Arbeidsuka går mot slutten, og en etterlengtet friperiode nærmer seg med stormskritt. Sammen med arbeidslaget på lokaliteten Nausttaren like utenfor Sætervika har hun ansvaret for å holde øye med de store mengdene laks som svømmer i anlegget til Bjørøya AS. Nå er hun akkurat der hun vil være, og holder på med akkurat det hun ønsker å holde på med. Med et rykende ferskt fagbrev i Akvakulturfaget i lommen.

Trives godt

– Det var tilfeldig at jeg bestemte meg for å gå lærlingetiden min innenfor havbruk. Jeg gikk egentlig landbruk på videregående, men etter en sommerjobb på et oppdrettsanlegg fikk jeg skikkelig lyst til å prøve meg i denne retningen. Heldigvis fantes det muligheter for at jeg kunne gjøre det selv om jeg ikke har gått havbruk på videregående. Der var jeg også veldig heldig at Bjørøya sa ja til å la meg ta lærlingetiden min her. Jeg har stortrivdes gjennom hele perioden, og jeg håper virkelig at jeg får fortsette etter at lærlingetiden min går ut, sier hun mens hun ser over en laks for å telle antall lus.

Det er en herlig gjeng som jobber her. Noe av det beste med å jobbe her er arbeidsmiljøet – Arne Johan Olsen

– Nå tar vi opp 20 fisk for å se om det er mye lus. Det er regler for hvor mye lus det kan være på fisken. Det skal til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i anlegget. Lusegrensen er satt lavere i perioden når villfisksmolt vandrer ut fra elvene. Derfor tar vi jevnlig slike stikkprøver for å forsikre oss at det ikke er for mye lus, forklarer Tiltnes Ørsnes.

Hjørnesteinsbedrift

Historien til hjørnesteinsbedriften i Flatanger – Bjørøya – går langt tilbake i tid. Allerede på 70-tallet ble det med bakgrunn i kilenotfisket drevet uttak og salg av stamfisk til lakseklekkerier i regionen. Gener fra denne stamfisken er sannsynligvis noe av arveegenskapene til dagens oppdrettslaks.

24. mai 1982 ble Bjørøya Fiskeoppdrett AS stiftet, med familien Løfsnes bak roret. Selskapet ble stiftet med utgangspunkt i interessen, kunnskapen og ferdighetene som kilenotfiske etter laks hadde brakt med seg. I nærmere 100 år har det blitt høstet av de rike lakseressursene like utenfor øya Bjørøya i Flatanger.

Siden den gang har selskapet vokst seg stadig større, og er i dag en av de viktigste hjørnesteinsbedriftene i Flatanger.

I dag har familiebedriften nesten 5 millioner laks i sjøen. I 2018 produserte Bjørøya cirka 12.000 tonn laks til en verdi av cirka 500 millioner kroner. Bedriften har 55 faste ansatte og driver oppdrett på fem lokaliteter.

Godt arbeidsmiljø

På en av disse lokalitetene er en ivrig 22-åring og hennes tre kolleger i full gang med å sjekke den siste av i alt fire merder. Det blåser friskt ute ved kysten, men de lar ikke det legge noen demper på humøret.

– Det er en herlig gjeng som jobber her. Noe av det beste med å jobbe i Bjørøya er arbeidsmiljøet, sier Arne Johan Olsen.

Han er opprinnelig fra Engavågen i Nordland, men sier selv at han er Flatanger sin aller første klimaflyktning.

– Det var alt for mye regn og dårlig vær der jeg kommer fra. Jeg måtte sørover, sier han og ler.

Anja Helene har vokst opp i Båtsvika på Sørnesset i Hasvåg. Kun noen få kilometer fra arbeidsplassen. Hun har ingen planer om å flytte bort fra hjemkommunen med det første.

– Jeg elsker å bo i Flatanger, og det er her jeg hører til.

Hun fortsetter med å rose Bjørøya for måten hun som lærling har blitt tatt imot av. Både kolleger og bedriften generelt.

Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg kom flyttende hit – Aina Merethe Nesjan Lindrupsen

– De har vært veldig flinke til å tilrettelegge for at jeg som lærling skal kunne lære meg faget. Jeg har jo som nevnt en utdannelse som agronom. Jeg tre år landbruk på Val vgs, og ett år og studieforberedende. Den oppfølgingen og hjelpen jeg har fått hos Bjørøya er ikke noe annet enn fantastisk, sier Anja Helene og smiler fra øre til øre.

Like ved Anja Helene står Aina Merethe Nesjan Lindrupsen. Hun er lokalitetsleder for Nausttaren, og noterer nøye ned det Anja Helene og Arne Johan finner ut når det kommer til antall lus på fisken de sjekker.

– Jeg kommer egentlig fra Vega på Helgeland, og kom flyttende hit til Flatanger for 2,5 år siden. Jeg trives kjempegodt og synes det er en flott kommune å bo i. Ikke minst er Bjørøya en flott bedrift å jobbe for, sier hun.

Før hun kom til Flatanger og Bjørøya, jobbet hun noen år i Ytre Namdal for Emilsen Fisk.

– Her er det hyggelige folk, og mye flott natur. Jeg angrer ikke ett sekund på at jeg kom flyttende hit, sier hun og drar på smilebåndet.

Nå er lusetellingen gjennomført og røkterne vender nesene inn for en velfortjent lunsj.

– Jeg kjente veldig på at det er i Flatanger jeg hører til, og det tror jeg mange unge på min alder kjenner på. Flatanger er plassen vår. Alle kjenner alle, og du føler deg velkommen uansett hvor du drar. Det er så mange muligheter når det kom mer til friluftsliv og fritidsaktiviteter. Du kan vel egentlig si at vi har den store vide verden samlet her i Flatanger, sier Anja Helene.